Διαγραφή οφειλής εγγεγραμμένου οφειλέτη παράβασης ΚΟΚ Π.Ο.Ε. στον βεβαιωμένο ταμειακά ΧΚ 831/2018 (ΑΡΧ. ΧΚ 713/12).

Αριθμός Απόφασης:

212

Έτος απόφασης:

2018

Ημ/νία Απόφασης:

26/08/2018

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: