Διαγραφή οφειλής ΤΑΠ των ΠΑΠΑΒΛΑΣΙΟΥ ΖΩΗΣ του Δημητρίου με ΑΦΜ 067591489 και ΤΖΙΑΡΑ ΕΛΕΝΗΣ του Δημητρίου με ΑΦΜ 064527820 ,εγγεγραμμένων οφειλετών ΤΑΠ στον βεβαιωμένο ταμειακά ΧΚ 1363 /22

Αριθμός Απόφασης:

324

Έτος απόφασης:

2022

Ημ/νία Απόφασης:

28/11/2022

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: