Κατάρτιση Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης ¨Στοχοθεσία Οικονομικών Αποτελεσμάτων του Ν.Π.Δ.Δ. ¨Δημοτικοί Παιδικοί Σταθμοί – ΚΑΠΗ Δήμου Αμπελοκήπων – Μενεμένης¨ έτους 2023 – (Ο.Π.Δ.- Πίνακας Στοχοθεσίας)

Αριθμός Απόφασης:

325

Έτος απόφασης:

2022

Ημ/νία Απόφασης:

28/11/2022

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: