Διαγραφή οφειλής ΤΑΠ του ΛΑΦΤΣΙΔΗ ΠΑΝΤΕΛΗ του ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ με ΑΦΜ 050962227, εγγεγραμμένου οφειλέτη ΤΑΠ στο βεβαιωμένο ταμειακά ΧΚ 1249/19»

Αριθμός Απόφασης:

178

Έτος απόφασης:

2019

Ημ/νία Απόφασης:

09/09/2019

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: