Διαγραφή οφειλής ΤΑΠ του ΤΣΕΛΕΠΙΔΗ ΣΑΡΑΝΤΗ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ, με ΑΦΜ 015266820 εγγεγραμμένου οφειλέτη ΤΑΠ στο βεβαιωμένο ταμειακά ΧΚ 1249/19»

Αριθμός Απόφασης:

180

Έτος απόφασης:

2019

Ημ/νία Απόφασης:

09/09/2019

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: