Διαγραφή οφειλής ΤΑΠ εγγεγραμμένων οφειλετών ΤΑΠ στο βεβαιωμένο ταμειακά ΧΚ 1249/19 και 1049/2019»

Αριθμός Απόφασης:

179

Έτος απόφασης:

2019

Ημ/νία Απόφασης:

09/09/2019

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: