Διαγραφή οφειλής της «ΑΦΟΙ ΒΙΟΛΙΤΖΟΠΟΥΛΟΙ-Δ. ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΟΕ» μισθωτή ακινήτου ιδιοκτησίας του Δήμου (Χ.Κ. μισθωμάτων 1185 και 1186/2019)

Αριθμός Απόφασης:

200

Έτος απόφασης:

2019

Ημ/νία Απόφασης:

01/10/2019

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: