Διαγραφή οφειλής του ΓΑΝΩΤΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ του ΣΤΕΦΑΝΟΥ εγγεγραμμένου οφειλέτη για παράνομη άσκηση υπαίθριου εμπορίου στον βεβαιωμένο ταμειακά Χ.Κ. 1638/2013 (Χ.Κ.981/19).

Αριθμός Απόφασης:

52

Έτος απόφασης:

2019

Ημ/νία Απόφασης:

10/02/2019

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: