Δωρεάν παραχώρηση χρήσης δημοτικού ακινήτου σε Σύλλογο με πολιτιστική δράση.

Αριθμός Απόφασης:

51

Έτος απόφασης:

2019

Ημ/νία Απόφασης:

10/02/2019

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: