Διαγραφή οφειλών από Χρηματικούς Καταλόγους λόγω – εκ παραδρομής - αύξησης του μισθώματος (Θ.Μποτζώρης και Σια).

Αριθμός Απόφασης:

93

Έτος απόφασης:

2012

Ημ/νία Απόφασης:

04/03/2012

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: