Έγκριση 1ου & Τελικού Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα εργασιών για το έργο: «Διαμόρφωση κεντρικής εισόδου του Πολιτιστικού Κέντρου Μενεμένης», με αριθ. μελ. 67/2011 και προϋπ/σμό 12.619,00 €.

Αριθμός Απόφασης:

72

Έτος απόφασης:

2012

Ημ/νία Απόφασης:

04/03/2012

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: