Διαγραφή οφειλών από Χρηματικούς Καταλόγους, λόγω του ότι δεν είχε αντικείμενο οφειλής το αντικείμενο δραστηριότητας του, το τέλος επί των ακαθαρίστων εσόδων 0,5%.

Αριθμός Απόφασης:

049

Έτος απόφασης:

2016

Ημ/νία Απόφασης:

07/02/2016

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: