Έγκριση εξωδικαστικού συμβιβασμού: υπόθεση «ΣΑΒΒΑΣ ΣΑΒΒΙΔΗΣ και ΣΙΑ ΕΕ ΑΒΑΚΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΕΕ».

Αριθμός Απόφασης:

048

Έτος απόφασης:

2016

Ημ/νία Απόφασης:

07/02/2016

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: