Διαγραφή oφειλών από Χρηματικούς Καταλόγους που αφορούν «KATABOΛΗ ΕΙΣΦΟΡΑΣ ΣΕ ΧΡΗΜΑ» του ΜΑΚΡΗ ΦΡΟΙΞΟΥ του ΦΙΛΙΠΠΟΥ

Αριθμός Απόφασης:

194

Έτος απόφασης:

2015

Ημ/νία Απόφασης:

14/06/2015

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: