Διαγραφή oφειλών από Χρηματικούς Καταλόγους που αφορούν καταβολή Εισφορά Γη σε Χρήμα.

Αριθμός Απόφασης:

137

Έτος απόφασης:

2014

Ημ/νία Απόφασης:

27/04/2014

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: