Διαγραφή οφειλών από Χρηματικούς Καταλόγους που αφορούν ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΕΙΣΦΟΡΑΣ ΣΕ ΧΡΗΜΑ ΚΑΙ ΣΕ ΓΗ εκ παραδρομής (Βασιλείου Σουλτάνα).

Αριθμός Απόφασης:

394

Έτος απόφασης:

2015

Ημ/νία Απόφασης:

13/12/2015

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: