Διαγραφή οφειλών από χρηματικούς καταλόγους που αφορούν καταβολή τέλους ακίνητης περιουσίας.

Αριθμός Απόφασης:

394

Έτος απόφασης:

2012

Ημ/νία Απόφασης:

09/12/2012

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: