Διαγραφή οφειλών από Χρηματικούς Καταλόγους που αφορούν κλήσεις Τροχαίας

Αριθμός Απόφασης:

006

Έτος απόφασης:

2016

Ημ/νία Απόφασης:

10/01/2016

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: