Διαγραφή oφειλών από Χρηματικούς Καταλόγους που αφορούν κλήση Τροχαίας της εταιρείας ΠΕΙΡΑΙΩΣ LEASING A.E

Αριθμός Απόφασης:

170

Έτος απόφασης:

2015

Ημ/νία Απόφασης:

02/06/2015

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο