Διαγραφή οφειλών «Χρονοπούλου και Σια ΕΕ» από Χρηματικούς Καταλόγους βάσει του Ν. 3649/08 και 3801/09.

Αριθμός Απόφασης:

92

Έτος απόφασης:

2012

Ημ/νία Απόφασης:

04/03/2012

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: