Διαγραφή οφειλών λόγω εφαρμογής του άρθρου 21 παρ, 3 του Ν.4674/2020

Αριθμός Απόφασης:

254

Έτος απόφασης:

2020

Ημ/νία Απόφασης:

18/08/2020

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: