Διαγραφή οφειλών λόγω εσφαλμένων στοιχείων

Αριθμός Απόφασης:

140

Έτος απόφασης:

2021

Ημ/νία Απόφασης:

13/05/2021

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: