9η αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2021.

Αριθμός Απόφασης:

58

Έτος απόφασης:

2021

Ημ/νία Απόφασης:

07/06/2021

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: