Διαγραφή οφειλών λόγω εσφαλμένων στοιχείων

Αριθμός Απόφασης:

151

Έτος απόφασης:

2021

Ημ/νία Απόφασης:

24/05/2021

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: