«Έγκριση διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού, τεχνικών προδιαγραφών, τευχών και σύνταξη όρων διακήρυξης για την ανάθεση των υπηρεσιών «Περίθαλψης, περισυλλογής, εκπαίδευσης, σίτισης και αποτέφρωσης αδέσποτων ζώων».

Αριθμός Απόφασης:

150

Έτος απόφασης:

2021

Ημ/νία Απόφασης:

17/05/2021

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: