Διαγραφή οφειλών λόγω εσφαλμένων στοιχείων.

Αριθμός Απόφασης:

196

Έτος απόφασης:

2021

Ημ/νία Απόφασης:

05/07/2021

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: