Ψήφιση πίστωσης 6.000,00€ υπέρ του ΚΑ 10.7134.02 για την προμήθεια «Ολοκληρωμένου Συστήματος Διαχείρισης Προσλήψεων Ι.Δ.Ο.Χ.»

Αριθμός Απόφασης:

197

Έτος απόφασης:

2021

Ημ/νία Απόφασης:

12/07/2021

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: