Διαγραφή οφειλών λόγω εσφαλμένων στοιχείων.

Αριθμός Απόφασης:

220

Έτος απόφασης:

2022

Ημ/νία Απόφασης:

29/08/2022

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: