Αποδοχή των όρων δανείου με το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων στο πλαίσιο υλοποίησης του ειδικού Αναπτυξιακού Προγράμματος «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» βάσει της με αριθμό 9425/2021-29/6/2022 Απόφασης Υπουργού Εσωτερικών για την Ένταξη του έργου «Γωνιές ανακύκλωσης στον Δήμο Αμπελοκήπων-Μενεμένης» με ποσό 5.409.500,00€

Αριθμός Απόφασης:

219

Έτος απόφασης:

2022

Ημ/νία Απόφασης:

29/08/2022

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: