Διαγραφή οφειλών λόγω συναινετικής λύσης μίσθωσης δημοτικού ακινήτου.

Αριθμός Απόφασης:

299

Έτος απόφασης:

2022

Ημ/νία Απόφασης:

07/11/2022

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: