Έγκριση αποζημίωσης με εξωδικαστικό συμβιβασμό υλικών ζημιών από κακοτεχνία στο οδόστρωμα (Μποσμαλής Ιωάννης του Ηλία)

Αριθμός Απόφασης:

298

Έτος απόφασης:

2022

Ημ/νία Απόφασης:

31/10/2022

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: