«Διαγραφή οφειλών που προήλθαν από βεβαιώσεις λόγω εσφαλμένων στοιχείων - του ΔΟΥΡΟΥΜΗ ΧΡΗΣΤΟΥ με ΑΦΜ 022098624 , εγγεγραμμένου οφειλέτη ΤΑΠ στον βεβαιωμένο ταμειακά ΧΚ 239/2023 - της ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΡΟΜ ΝΟΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ με ΑΦΜ 099894458 , εγγεγραμμένου οφειλέτη ΔΤ στον βεβαιωμένο ταμειακά ΧΚ 1482/2023.

Αριθμός Απόφασης:

111

Έτος απόφασης:

2023

Ημ/νία Απόφασης:

26/06/2023

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: