Αναμόρφωση προϋπολογισμού(9η αναμόρφωση οικονομικού έτους 2023).

Αριθμός Απόφασης:

110

Έτος απόφασης:

2023

Ημ/νία Απόφασης:

26/06/2023

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: