«Διαγραφή οφειλών που προήλθαν από βεβαιώσεις πράξεων παραβάσεων ΚΟΚ του IMPOSTA ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι Κ Ε με ΑΦΜ 801184367, εγγεγραμμένου οφειλέτη στον βεβαιωμένο ταμειακά ΧΚ 1402/2023 (αρχικός ΧΚ 1739/2021) και του DINOS VERONIK με ΑΦΜ 119851215, εγγεγραμμένου οφειλέτη στον βεβαιωμένο ταμειακά 1664/2023(αρχικός ΧΚ 1639/2022) λόγω εσφαλμένων στοιχείων».

Αριθμός Απόφασης:

88

Έτος απόφασης:

2023

Ημ/νία Απόφασης:

08/05/2023

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: