Έγκριση της αναμόρφωσης του εγκεκριμένου Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης έτους 2023 (ΟΠΔ 2023) της Κοινωφελούς Δημοτικής Επιχείρησης Αμπελοκήπων Μενεμένης (Κ.Δ.Ε.Δ.Α.Μ.).

Αριθμός Απόφασης:

87

Έτος απόφασης:

2023

Ημ/νία Απόφασης:

08/05/2023

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: