Διαγραφή παραγεγγραμμένων και λοιπών παραστατικών

Αριθμός Απόφασης:

045

Έτος απόφασης:

2016

Ημ/νία Απόφασης:

07/02/2016

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: