Τοποθέτηση ρυθμιστικών πινακίδων ΚΟΚ

Αριθμός Απόφασης:

044

Έτος απόφασης:

2016

Ημ/νία Απόφασης:

07/02/2016

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: