Διαγραφή παραστατικών

Αριθμός Απόφασης:

294

Έτος απόφασης:

2019

Ημ/νία Απόφασης:

15/12/2019

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: