Διαγραφή προσαυξήσεων από Βεβαιωτικούς Καταλόγους εξαιτίας υπαιτιότητας της Υπηρεσίας (Μάρκου – Παππάς Γεώργιος του Νικολάου)

Αριθμός Απόφασης:

303

Έτος απόφασης:

2020

Ημ/νία Απόφασης:

29/09/2020

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: