Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου «ΕΠΙΣΚΕΥΗ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ & ΑΥΛΕΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ-ΜΕΝΕΜΕΝΗ» αρ. μελ. 15/2018

Αριθμός Απόφασης:

302

Έτος απόφασης:

2020

Ημ/νία Απόφασης:

29/09/2020

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: