Διαγραφή προσαυξήσεων οφειλής από Χρηματικούς Καταλόγους

Αριθμός Απόφασης:

128

Έτος απόφασης:

2017

Ημ/νία Απόφασης:

07/05/2017

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: