Διαγραφή του 21/2014 και 22/2014 χρηματικών καταλόγων για μίσθωμα και χαρτόσημο μισθώματος από 1-2-2014 έως και 1-12-2014 λόγω αποχώρησης του εκμισθωτή από το ακίνητο.

Αριθμός Απόφασης:

41

Έτος απόφασης:

2014

Ημ/νία Απόφασης:

16/02/2014

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: