Ακύρωση της υπ’ αριθ. 332/2013 και του 1572/13 (921/2014βεβαιωμένου χρηματικού καταλόγου.

Αριθμός Απόφασης:

42

Έτος απόφασης:

2014

Ημ/νία Απόφασης:

16/02/2014

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: