«Διαγραφή βεβαιωμένης οφειλής παράβασης του ΚΟΚ λόγω λανθασμένης διόρθωσής της»

Αριθμός Απόφασης:

194

Έτος απόφασης:

2016

Ημ/νία Απόφασης:

29/05/2016

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: