«Διαγραφή βεβαιωμένης οφειλής παράβασης του ΚΟΚ»

Αριθμός Απόφασης:

068

Έτος απόφασης:

2018

Ημ/νία Απόφασης:

04/03/2018

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: