Διαγραφή Βεβαιωτικών Καταλόγων εξαιτίας εργασιών απαλλοτρίωσης του Κ-16 ως προς το αγροτεμάχιο 7 οδού Πόντου

Αριθμός Απόφασης:

273

Έτος απόφασης:

2020

Ημ/νία Απόφασης:

15/09/2020

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: