Διάθεση του 12% της ΣΑΤΑ για αντιμετώπιση λειτουργικών δαπανών.

Αριθμός Απόφασης:

397

Έτος απόφασης:

2015

Ημ/νία Απόφασης:

13/12/2015

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: