Διάθεση του 50% των εσόδων του ΤΑΠ για αντιμετώπιση λειτουργικών δαπανών βάσει του άρθρου 43 ν. 4954/2022.

Αριθμός Απόφασης:

109

Έτος απόφασης:

2022

Ημ/νία Απόφασης:

12/09/2022

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: