Εισαγωγή προς έγκριση της με αριθμό 219/2022 Απόφασης Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: «Αποδοχή των όρων δανείου με το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων στο πλαίσιο υλοποίησης του ειδικού Αναπτυξιακού Προγράμματος «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» βάσει της με αριθμό 9425/2021-29/6/2022 Απόφασης Υπουργού Εσωτερικών για την Ένταξη του έργου «Γωνιές ανακύκλωσης στον Δήμο Αμπελοκήπων-Μενεμένης» με ποσό 5.409.500,00€»

Αριθμός Απόφασης:

110

Έτος απόφασης:

2022

Ημ/νία Απόφασης:

12/09/2022

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: