Διάθεση του συνόλου των εσόδων έτους 2015 από τους ΚΑΠ (παρακρατούμενοι πόροι Ν.3756/2009) σε λειτουργικές δαπάνες.

Αριθμός Απόφασης:

402

Έτος απόφασης:

2015

Ημ/νία Απόφασης:

13/12/2015

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: